ข่าวสาร

7 Soft Skills ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรมี

7 Soft Skills ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรมี

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Hard Skill และ Soft Skill กันมาบ้างแล้ว ซึ่ง Hard Skill นั้นหมายถึง ทักษะทางอาชีพหรือทางความชำนาญงานด้านใดด้านหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียน มหาวิทยาลัยหรืออื่น ๆ เพิ่มเติม เน้นไปที่ทักษะความรู้ความสามารถแขนงใด แขนงหนึ่ง เช่น การตลาด การขาย การสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น

ส่วน Soft Skill จะเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือ เจ้าของธุรกิจ การมีทักษะ Hard Skill ย่อมจำเป็นสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะเมื่อมีผู้นำที่เก่ง ย่อมหมายความว่าจะสามารถนำพาให้องค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ เติบโตได้ และยิ่งหากผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ มีทักษะ Soft Skill เพิ่มเติมเข้าไปอีก จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจึงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันแค่ทักษะ Hard Skill อาจไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ Soft Skill เพิ่มเติม

7 ทักษะ Soft Skills สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจยุคใหม่

 1. ความคิดสร้างสรรค์ – Creativity

เรียกได้ว่าเป็นทักษะที่ดีที่สุดทักษะหนึ่งของ Soft Skill เลยก็ว่าได้ สำหรับทักษะความคิดสร้างสรรค์ เพราะเป็นทักษะที่ไม่มีหลักสูตรตายตัว สามารถฝึกฝนได้จากการช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น ชอบคิดและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่เพียงแต่ความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะเท่านั้น ยังรวมไปถึงการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมาเสริมส่งในการทำงาน โดยสำหรับผู้ประกอบการแล้ว การมีทักษะความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถช่วยในการคิดแคมเปญโฆษณาการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมไปถึงการคิดแผนใหม่ ๆ ที่จะใช้ผลักดันให้การบริหารงานขายทะลุเป้าด้วยไอเดียใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่งได้อีกด้วย

 1. การสื่อสาร – Communication

ทักษะการสื่อสาร จำเป็นสำหรับการทำงานในธุรกิจหรือองค์กร เพราะในการทำงานย่อมมีการติอต่อสื่อสารกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้างานหรือหัวหน้าทีม พนักงานในทีม รวมถึงติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการสื่อสารของผู้ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ย่อมต้องสื่อสารให้ตรงจุด ไม่ตกหล่นใจความสำคัญ อีกทั้งยังถูกต้องชัดเจน รวมไปถึงยังต้องใช้วาทะศิลป์ในการสื่อสารรวมอยู่ด้วย รู้ว่าควรใช้ภาษาแบบใด ระดับใดในการสื่อสาร เครื่องมือใด เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังทีมขายหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พอพูดถึงการสื่อสารแล้ว หนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่ช่วยในเรื่องการสื่อสาร สามารถตอบกลับลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง R-Widget ปุ่มติดต่ออัจฉริยะสำหรับเว็บยุคใหม่ จาก Readyplanet ที่รวมทุกช่องทางการติดต่อเอาไว้ในปุ่มเดียว เพราะหากเว็บไซต์ไหนที่หาช่องทางการติดต่อยาก ก็อาจทำให้เสียลูกค้าไปได้ง่าย ๆ รองรับการติดต่อยอดนิยม อาทิเช่น เบอร์โทรฯ, ฝากเบอร์โทรกลับ, แบบฟอร์มติดต่อใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ, แอปพลิเคชั่นแชทออนไลน์ยอดนิยม เช่น Facebook Messager, LINE, Skype, Whatsapp, Zalo รวมถึงแผนที่และระบบแชทบนเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกทั้งยังมี SMS แจ้งเตือนให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ สามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้น ปิดการขายได้ฉับไว

 1. การเจรจาต่อรอง – Negotiation

การต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ถึงแม้ว่าในยุคนี้จะเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์ AI หรือ Bot ในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้น ทว่าหนึ่งในทักษะที่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรจะมีก็คือทักษะการเจรจาต่อรองต่าง ๆ เพราะต่อให้หุ่นยนต์จะสามารถทำงานได้ตลอดเวลาแค่ไหน ก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์ก็ยังสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ดีกว่า แถมยังยืดหยุ่นกว่า ยิ่งกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแล้ว การมีทักษะนี้ย่อมถือเป็นอาวุธสำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อเสนอสินค้าและนำไปสู่การปิดการขายได้ โดยทักษะนี้มักใช้ควบคู่ไปกับทักษะการสื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จะหยิบจับข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ต่อรองให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจหรือองค์กรสูงสุด

 1. การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ – Critical Thinking and Decision-making

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญ และมีอยู่จำนวนมาก ทั้งข้อมูลชุดเก่าที่ต้องค้นคว้า รวมไปถึงข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การมีทักษะคิดเชิงวิเคราะห์นั้น จะทำให้สามารถช่วยย่อยข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ให้เข้าใจได้ง่าย เป็นขั้นเป็นตอน เมื่อย่อยข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนแล้ว ก็จะส่งผลให้สามารถเลือกวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจหรือบริการได้ประโยชน์สูงสุด ๆ และผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีความผิดพลาดเลยได้ยิ่งดี

 1. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน – Complex Problem Solving

แม้ทุกวันนี้ AI จะเข้ามาเป็นส่วนนึงในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากการที่มนุษย์ป้อนข้อมูล และวิธีแก้ปัญหาให้ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนั้นมนุษย์สามารถทำได้และย่อมทำได้ดีกว่า AI โดยทักษะนี้จำเป็นต้องมีทักษะอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์เพียงย่อยข้อมูลที่มากและเข้าใจยาก และสามารถหยิบมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 1. การบริหารเวลา – Time Management

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “เวลา” ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สำคัญและผ่านไปไวมาก หลายคนมักชอบบ่นว่า เวลาใน 1 วัน มีมากกว่า 24 ชั่วโมงได้หรือเปล่า เพราะไม่เคยพอ นั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณยังขาดทักษะที่เรียกว่าทักษะการบริหารเวลา ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทักษะไกลตัว แต่ก็เป็นทักษะที่ทำได้ไม่ง่ายเลย ดังนั้นในแต่ละวันผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องวางแผน กำหนดเวลา จัดการเวลา รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในแต่วันได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หนึ่งในเครื่องมือที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ R-CRM แพลตฟอร์มบริหารทีมขาย ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทย จาก Readyplanet โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าหรือบริการที่ต้องการขายของ ทำการตลาด และมีทีมขายเป็นของตนเอง เพราะเครื่องมือ R-CRM สามารถช่วยติดตามการทำงานของทีมขายได้อย่างเป็นระบบ วัดผลได้ และมีรายงานสถิติสำคัญต่าง ๆ ที่จะช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการ Sales Pipeline สามารถเข้าใจถึง Customer Insights ได้อย่างลึกซึ่ง โดยข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาจากลูกค้าจริงและเชื่อถือได้

สามารถเข้าไปดูรายงานผลและสถิติต่าง ๆ ได้ใน R-Insight โดยรายงานดังกล่าวสามารถเรียกดูได้เป็นหมวดหมู่ที่ต้องการ และยัง Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel สะดวกหยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกเวลาอีกด้วย เมื่อมีทักษะทางด้านบริหารเวลา ก็จะสามารถช่วยลดความเครียดจากการทำงาน รักษาสุขภาพจิต มีเวลาผ่อนคลายหรือเวลาส่วนตัวให้กับตนเอง และครอบครัวอีกด้วย

 1. ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี – Active Listening

อีกหนึ่งทักษะที่ผู้ประกอบการยุคใหม่พึ่งมีคือการเป็น “นักฟังที่ดี” ไม่ว่าจะกับลูกทีม หรือกับลูกค้า หมั่นหาเวลาและใส่ใจฟังปัญหาหรือสิ่งต่าง ๆ ของลูกทีมอย่างจริงใจ เพื่อจะได้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ ฝ่าย และเป็นนักฟังที่ดีเมื่อลูกค้าฟีคแบคเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ โดยสามารถถามคำถามได้ หากต้องการเข้าใจถึงภาพรวมของปัญหาทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดความหมาย เพื่อนำไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งยังช่วยฝึกฝนให้ลูกทีมเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นยังส่งผลดีต่อความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อธุรกิจหรือองค์กรของคุณอีกด้วย

เคล็ดลับในการฝึกตัวเองให้มี Soft Skill

 1. หมั่นเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นทั้งกับกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกัน คู่ค้า และที่สำคัญกับพนักงาน เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
 2. หมั่นถามคนใกล้ชิดถึงข้อดีและข้อเสียของตน เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ สังเกตตนเอง และปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 3. หมั่นฝึกวางแผนการทำงาน ไม่ว่าจะเริ่มจากตนเองในแต่ละวัน หรือจากการบริหารการจัดการภายในธุรกิจหรือองค์กร
 4. หมั่นสังเกตตนเองเมื่อได้รับคำวิจารณ์หรือเจอปัญหา มีวิธีรับมือและแก้ปัญหาอย่างไร หลังจากนั้นเก็บมาวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

สำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยพัฒนาทางด้าน Soft Skill และถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ในยุคที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อซับซ้อนขึ้น สามารถตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ รวบรวมทุกฟังก์ชั่นต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ Reach เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ทำให้เกิด Awareness การรับรู้ว่ามีสินค้าหรือบริการนี้อยู่ในตลาด เกิดความรู้สึกสนใจและต้องการพิจารณาเพื่อซื้อสินค้า นำมาซึ่งการ Convert ให้กลุ่มคนที่สนใจเหล่านั้นกลายมาเป็นลูกค้าที่เกิดการซื้อขายและติดต่อกัน สุดท้ายคือ Retain ลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ กลายเป็น Loyalty ในที่สุด
ในยุคที่ต้องยอมรับว่าคนทำงานแข่งกับหุ่นยนต์ การมี Hard Skill ที่เป็นสกิลเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นจะต้องมี Soft Skill หลากหลายด้าน และใช้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่ไปด้วยกัน จะยิ่งทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ควรมี Soft Skill สำหรับพนักงานก็เช่นกัน อ้างอิงการศึกษาของ Wonderlic ชี้ว่า กว่า 93% ของนายจ้างเผยว่า ทักษะ Soft Skill ‘จำเป็น’ และ ‘สำคัญอย่างมาก’ ในการตัดสินใจรับเข้าทำงาน

ยุคที่ AI ครองเมือง การปรับตัวให้เข้ากับสถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กอบการยุคใหม่ หากต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีกำไรอยู่เสมอ อีกทั้งธุรกิจไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพียงคนเดียว ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่คือลักษณะ “ผู้นำ” ที่ดี และเป็นผู้นำที่ลูกทีมยอมรับ มีทักษะที่มากกว่าแค่ความรู้เฉพาะทางอย่างเดียว เริ่มต้นวันนี้ไม่มีคำว่าสาย เพื่อให้ปี 2021 เป็นปีของคุณ

7 Soft Skills ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรมี

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Hard Skill และ Soft Skill กันมาบ้างแล้ว ซึ่ง Hard Skill นั้นหมายถึง ทักษะทางอาชีพหรือทางความชำนาญงานด้านใดด้านหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียน มหาวิทยาลัยหรืออื่น ๆ เพิ่มเติม เน้นไปที่ทักษะความรู้ความสามารถแขนงใด แขนงหนึ่ง เช่น การตลาด การขาย การสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น

ส่วน Soft Skill จะเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือ เจ้าของธุรกิจ การมีทักษะ Hard Skill ย่อมจำเป็นสำหรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะเมื่อมีผู้นำที่เก่ง ย่อมหมายความว่าจะสามารถนำพาให้องค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ เติบโตได้ และยิ่งหากผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ มีทักษะ Soft Skill เพิ่มเติมเข้าไปอีก จะยิ่งช่วยให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจึงปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันแค่ทักษะ Hard Skill อาจไม่เพียงพออีกต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ Soft Skill เพิ่มเติม

7 ทักษะ Soft Skills สำหรับผู้ประกอ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect