ข่าวสาร

Ambivert

Ambivert

มาทำความรู้จักกับ Ambivert ว่าเป็นอย่างไร??

Ambivert เป็นลูกผสมระหว่าง Introvert และ Extrovert

Ambivert หนึ่งในบุคลิกภาพก้ำกึ่งระหว่าง Introvert และ Extrovert เป็นลูกผสมของสองบุคลิกนี้ ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นบุคลิกที่ปรับตัวเก่ง เพราะชอบเข้าสังคมในด้านการทำงาน หรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และมีความยืดหยุ่นสูงเป็นอย่างมาก

ลักษณะเด่นของบุคลิกนี้จะเป็นทั้งผู้ฟังและผู้สื่อสารที่ดี ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่ยาก แต่ในขณะเดียวกันชาว Ambivert ก็มีความรู้สึกที่อยากอยู่คนเดียวด้วยเช่นกัน จะว่าไปแล้วบุคลิก Ambivert จะมีลักษณะแสดงพฤติกรรมออกมาตอนไหนนั้นก็แล้วแต่ช่วงเวลา หรือสถานการณ์อีกด้วย

เราจึงได้รวบรวม 5 สัญญาณบ่งบอกว่าผู้อ่านมีสิทธิเป็น โดยมีลักษณะอย่างไรบ้าง ดังนี้ 

  • ชอบเข้าสังคมแต่บางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียว : Introvert มักจะเป็นคนพูดน้อย แถมยังรับฟังผู้อื่น ส่วน Extrovert ชอบพูดชอบเข้าสังคม ส่วน Ambivert นั้นสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่าง เพราะพวกเขาชอบการที่ได้พูดคุยกับคนอื่น แต่ในทางกลับกันพวกเขาก็มีโลกส่วนตัวด้วยเช่นกัน
  • ปรับตัวเก่งและกล้าเผชิญหน้า : Ambivert จะมีจุดเด่นเลยก็คือการปรับตัวเก่ง แต่จะเอนเอียงไปทางพฤติกรรมคนเปิดเผยหรือเก็บตัวมากกว่ากันนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงขณะนั้นด้วยเช่นกัน
  • สร้างสมดุลให้กับการใช้ชีวิตได้ดี : บุคลิกแบบนี้บอกเลยว่าสามารถให้ความสมดุลกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถปรับตัวเอง มีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงนั่นเอง
  • มีแนวคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร : ลูกผสมของ Introvert และ Extrovert ทำให้บุคลิกนี้มีความพิเศษในเรื่องของแนวคิดใหม่ ๆ ไม่เหมือนใคร และยังสามารถเข้าใจแนวคิดของคนอื่น ๆ ได้ไม่ยากเช่นกัน
  • ต้องการมีเวลาส่วนตัวพอ ๆ กับการเข้าสังคม : ถ้ามีความรู้สึก Active จากการเข้าสังคม หรือการได้อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเอง รวมถึงชอบทั้งสองอย่างเท่า ๆ กัน สิ่งนี้ก็อาจเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่อาจบอกว่าเป็นชาว Ambivert ก็ได้

ข้อดีของ Ambivert คือ พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่จำเป็น และเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดี ซึ่งพวกเขารู้จักวิธีการพูดที่ทำให้คนอื่นเกิดความสบายใจ ทำให้ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์กับคนรอบ นอกจากนี้การที่มีบุคคลก้ำกึ่งระหว่าง Introvert และ Extrovert  จึงส่งผลให้พวกเขาเป็นคนรับฟังและช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นอยู่เสมอ

ข้อเสียการเป็นลูกผสมนั้นอาจทำให้ลังเลใจหรือตัดสินใจไม่ได้ ซึ่งในบางครั้งทำให้ชาว Ambivert ขาดความมั่นใจในตัวเอง และอีกหนึ่งข้อที่ต้องระวังคือมีความยืดหยุ่นสูง ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูเป็นข้อดี แต่การมีความยืดหยุ่นสูงมักจะตามมาด้วยปัญหาที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือต้องการอะไรนั่นเอง

Ambivert ถือเป็นบุคลิกที่ปรับตัวเก่ง แต่ถ้าหากมีความยืดหยุ่นเกินไป ก็จะตัดสินใจไม่เด็ดขาด ส่วนอาชีพมีความหลากหลายเพราะเป็นลูกผสม แต่ที่เห็นได้ชัดคือทักษะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.marketingoops.com

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854 

💬 Line :  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

📱 Facebook : https://www.facebook.com/Surveymarketth

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม #รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket #Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท 

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect