ข่าวสาร

🏵 คนยุคใหม่เวลาจะทำบุญสังฆทาน มักนิยมเลือกซื้อแพ็คสังฆทานแบบสำเร็จรูป จากข่าวที่ผ่านมาพบว่า มีของที่หมดอายุ ไม่มีประโยชน์ ของที่เสื่อมสภาพ จนกองล้นวัด 🕯
Blog
Survey Market (TH)

🏵 คนยุคใหม่เวลาจะทำบุญสังฆทาน มักนิยมเลือกซื้อแพ็คสังฆทานแบบสำเร็จรูป จากข่าวที่ผ่านมาพบว่า มีของที่หมดอายุ ไม่มีประโยชน์ ของที่เสื่อมสภาพ จนกองล้นวัด 🕯

Read More »